لزوم کاربردی شدن انتها نامه های دانشجویان در حوزه سلامت، ارائه 30 پیشنهاد علمی به وزارت علوم برای حمایت از فناوری های نوین

به گزارش هولی، رئیس دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: در این دانشکده 9 گروه آموزشی دایر است که با توجه به ماهیت علوم پزشکی بودن دانشگاه ، همه گرایش ها ظرفیت دارند که در حوزه معضلات بهداشتی و سلامت جامعه یکپارچگی موضوع داشته باشند و انتها نامه های دانشجویان کاربردی شود.

لزوم کاربردی شدن انتها نامه های دانشجویان در حوزه سلامت، ارائه 30 پیشنهاد علمی به وزارت علوم برای حمایت از فناوری های نوین

به گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری خبرنگاران، امروزه زندگی انسان ها به سمت فناوری، تکنولوژی و استفاده از ابزارهای دیجیتال سوق پیدا کرده تا جایی که زندگی بدون داشتن تکنولوژی برای خبرنگارانن غیر قابل تصور است.

در حال حاضر جهان روز به روز در حال توسعه تکنولوژی و فناوری های نوین است و انسان ها می خواهند که خود را با جهان امروزی تطبیق دهند و از تکنولوژی و علم روز جهان جا نمانند؛ یکی از نمونه های شاخص فناوری، برقراری ارتباط الکترونیک افراد با یکدیگر است و انسان ها برای این امر، وسایل ارتباطی مختلفی را اختراع کرده اند.

در طول سال های متمادی و با پیشرفت ملت ها و تمدن ها، راه های برقراری ارتباط میان انسان ها و ابزارهای ارتباطی نیز تحولات بسکمک یافت. اختراع زبان، خط، تلفن و وسایل ارتباط جمعی مانند مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون سیر تحول راه های برقراری ارتباط میان انسان ها را نشان می دهد.

برای جویا شدن از علوم و فناوری های نوین و مسائل دانشگاهی با ابراهیم بلالی، دکتری تخصصی شیمی آلی و رئیس دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به مصاحبه نشسته ایم که در ادامه می خوانید:

خبرنگاران: دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران چند نفر دانشجو و استاد دارد؟ این دانشکده در زمینه فناوری های نوین چه ظرفیت هایی دارد؟

بلالی: دانشکده علوم وفناوری های نوین، بزرگ ترین دانشکده دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران است که در حال حاضر نزدیک به 6 هزار دانشجو در 7 گرایش مقطع کارشناسی، 17 گرایش مقطع کارشناسی ارشد و 3 گرایش مقطع دکتری در رشته های زیر نظر وزارت بهداشت و علوم دارد و ظرفیت بالایی در پیشبرد موضوع های فناورانه محسوب می شود.

این دانشکده نزدیک به 50 نفر عضو هیئت علمی در قالب 9 گروه تخصصی دارد که اغلب استادان جوان، صاحب ایده و فعال در زمینه های پژوهشی و فناورانه هستند.

خبرنگاران: دانشکده فناوری های نوین چه کمکی می تواند به کاربردی کردن سرانجام نامه ها کند؟

بلالی: موضوع بسکمک از سرانجام نامه های این دانشکده در حوزه سلامت است لذا به منظور یکپارچه سازی موضوع سرانجام نامه ها که بیشتر در این حوزه کار می شود و همچنین کاربردی کردن آن ها با توجه به اینکه ماهیت دانشگاه، علوم پزشکی است باید در قالب همکاری با وزارت بهداشت اولویت های بهداشتی کشور از سوی این وزارتخانه و مراکز مرتبط دیگر به دانشگاه های علوم پزشکی معرفی شود.

لزوم کاربردی شدن سرانجام نامه های دانشجویان در حوزه سلامت

در اینصورت سرانجام نامه ها در راستای معضلات بهداشتی-درمانی کشور انجام خواهد شد و از پراکندگی انتخاب موضوع های مختلف در زمینه هایی که ممکن است اولویت کشور نباشد، جلوگیری می شود و در شرایط فعلی و کمک به طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی باید سرانجام نامه های دانشجویان در حوزه سلامت کاربردی شود و در این راستا به وظایف خود عمل خواهیم کرد.

در دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 9 گروه آموزشی دایر است که با توجه به ماهیت علوم پزشکی بودن دانشگاه ، همه گرایش ها ظرفیت دارند که در حوزه معضلات بهداشتی و سلامت جامعه، یکپارچگی موضوع داشته باشند و سرانجام نامه های دانشجویان کاربردی شود.

پژوهش های بین رشته ای به تولید علم کمک می کند

خبرنگاران: دانشگاهیان چگونه می توانند به تولید علم کمک کنند؟

بلالی: دانشگاهیان می توانند از طریق به روزرسانی مفاهیم علمی، بهینه کردن روش های تحقیق و آموزش و تعاملِ علم ساختی در پاسخ های تازه اعم از نظریه، یافته های موردی، پژوهش های بین رشته ای، یکسان سازی و حذف کردن علوم از ناهمگونی ها و تناقضات، ایجاد پیکربندی های تازه در علم و به تعامل درآوردن گزاره ها و حوزه های جدید در علوم موجود به تولید علم در دانشگاه ها کمک کنند.

فناوری های نوین می تواند عاملی برای پیشرفت علمی کشور باشد

خبرنگاران: نقش علوم و فناوری های نوین در پیشرفت علمی کشور چیست؟

بلالی: از ابتدای خلقت انسان، نیروی گرایش به اختراع همواره همراه انسان بوده است. میل به زندگی راحت تر و انجام سریع تر امور، انسان را وادار به تولید تکنولوژی های جدید و اختراع های نوین کرده و این گرایش هیچوقت در وجود انسان متوقف نمی شود. به همین خاطر امروزه شاهد پژوهشگاه های بسکمک در سراسر جهان هستیم که در آن دانشمندان در حوزه های مختلف مشغول بررسی و یافتن فناوری های نوین هستند.

جهانی پیشرفته امروز، نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت های استفاده از تکنولوژی های روز است و بدون دست یافتن به چنین ابزاری، رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و منجر به از دست رفتن فرصت های فراوانی در زندگی روزانه افراد، جامعه و کشور می شود. نظام آموزش عالی نیز از این قائده مستثنی نیست و فناوری های نوین می تواند عاملی برای پیشرفت علمی کشور باشد.

خبرنگاران: برای اینکه مسئولان نظام آموزش عالی و وزارت علوم از فناوری های نوین حمایت کنند چه پیشنهادهایی دارید؟

بلالی: مواردی بسکمک وجود دارد که اگر توسط نظام آموزش عالی اجرا شود، شاهد رشد و ارتقای علوم و فناوری های نوین در کشور خواهیم بود که به 30 مورد در ادامه اشاره خواهم کرد:

1) حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش های کاربردی مرتبط با فناوری های نوین بر اساس اولویت ها

2) بررسی و پیشنهاد اولویت های تخصیص منابع در حوزه تحقیقات و فناوری به مراجع ذی ربط

3) حمایت از ایجاد و گسترش مراکز و شهرک های علمی، تحقیقاتی و فناوری با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکت های مردمی متناسب با نیازها و ضرورت های کشور

4) انجام هماهنگی و اتخاذ تدابیر به منظور ارائه تسهیلات، تجهیزات ضروری پژوهش و تحقیقات مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

5) تدوین آئین نامه های تشویق و حمایت از پژوهشگران

6) ایجاد هماهنگی میان طرح ها، برنامه ها و فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وابسته

7) بررسی، اظهار نظر و تصویب طرح های تحقیقاتی ارجاع شده از سوی مراجع ذی ربط

8) فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت اجرای طرح های تحقیقاتی ملی و گسترده در کشور

9) برقراری ارتباط سازمان یافته با مدیریت های پژوهشی همه بخش های تحقیقات در کشور

10) هماهنگی و همکاری در برگزاری سمینارها و کنگره های علمی و پژوهشی در ارتباط با موسسات وابسته

11) ترویج و حمایت از نشر و اشاعه نتایج تحقیقات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

12) تهیه و ارائه گزارش های خبری-تحلیلی از فعالیت های اجرا شده برای معاونت پژوهش و فناوری

13) تنظیم ارتباطات علمی-تحقیقاتی میان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با مراکز کاربردی تحقیقاتی و نظارت بر حسن اجرای آن ها

14) برنامه ریزی برای تدارک منابع اقتصادی توسعه پژوهش و فناوری

15) مشارکت در ایجاد توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعه فناوری های بومی

16) ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صدور فناوری های تولید شده در کشور

17) اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه فناوری و نوآوری در بخش های غیردولتی از جمله مشارکت در صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری

18) برنامه ریزی برای حمایت از جذب متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور و اتخاذ تدابیر و ارائه پیشنهادهای لازم جهت جذب و حفظ نوآوران و فناوران و هدایت استعدادهای درخشان به سمت اولویت های راهبردی کشور و استفاده بهینه از توانمندی های آن ها

19) اتخاذ تدابیر لازم به منظور نهادینه کردن همکاری ها و مبادلات فناوری با مراجع و مراکز علمی و فناوری منقطه ای و بین المللی در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذی صلاح

20) کنندگی وزارت و معاونت پژوهش و فناوری در مجامع و سازمان های بین المللی و برقراری ارتباطات لازم در حوزه فناوری حسب مورد و با هماهنگی مراجع ذی ربط

21) ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی در زمینه سیاست ها، اولویت ها، برنامه ها، عملکردها و شاخص های مرتبط با توسعه پژوهش و فناوری و نوآوری در کشور

22) تمهیدساز و کارهای اجرایی لازم برای ایجاد همسویی میان فعالیت های مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و فناوری با بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

23) رزیابی عملکرد مشتمل بر عملکرد آزمایشگاه ها و شرکت های وارد کننده و سازنده قطعات

24) ترغیب آزمایشگاه ها به استقرار نظام کیفیت IS0 17025

25) ترغیب آزمایشگاه ها به استقرار نظام HSE (سلامت، ایمنی و بهداشت محیط)

26) ستقرار نظام شاعا (تدوین نظام نامه جامع ایجاد و ساماندهی آزمایشگاه های مرکزی، منطقه ای و ملی)

27) تدوین سیاست های تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی از جمله تخصیص کد شناسایی یکتا به هر تجهیز دانشگاهی به منظور دسترسی محققان از طریق نظام شاعا

28) برگزاری هفته پژوهش و فناوری و گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز

29) انجام امور مربوط به همکاری های علمی و بین المللی

30) نجام امور مربوط به اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری

چالش های فناوری های نوین

خبرنگاران: آسیب ها و چالش های فناوری های نوین چیست؟

بلالی: آسیب های نوپدید در فضای فناوری های نوین روزانه خلق و هر روز گسترده تر می شود، با توجه به اینکه طرح های مناسب در این حوزه انگشت شمار بوده، لازم است اقدامات و برنامه های مدیریتی با استفاده از فناوری نوین به عنوان ضرورت در جامعه طراحی شود و دانش ارتباطات و سهولت دسترسی به فناوری ها ارتقا یابد.

فضای فناوری های نوین می تواند این شاخص ها را ارتقا ببخشد و موجب سهولت دسترسی، ارتقای نیازها و دانش اجتماعی و پایه ریزی رفاه اجتماعی شود.

راه های تقویت فناوری های نوین

خبرنگاران: چه راهکاری برای تقویت فناوری های نوین وجود دارد؟

بلالی: بررسی و تحلیل اولویت های فناوری نوین و ارائه گزارش های مربوط در خصوص هوشمندسازی نظام توسعه صنایع نوین، کمک به تولید تکنولوژی های کلیدی و ایجاد دانش فنی که تاثیر قابل ملاحظه در افزایش سطح رقابت پذیری صنعت کشور دارند و کمک به ایجاد و رشد هسته های تحقیقاتی کاربردی در صنایع نوین در راستای اهداف سند توسعه بخش صنعت از جمله راهکارهای تقویت فناوری های نوین است.

انتهای پیام/4118/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 14 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: huli.ir شناسه مطلب: 973

به "لزوم کاربردی شدن انتها نامه های دانشجویان در حوزه سلامت، ارائه 30 پیشنهاد علمی به وزارت علوم برای حمایت از فناوری های نوین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لزوم کاربردی شدن انتها نامه های دانشجویان در حوزه سلامت، ارائه 30 پیشنهاد علمی به وزارت علوم برای حمایت از فناوری های نوین"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید