شرکت های دانش بنیان و خلاق توان حمایت از صنعت چاپ و توسعه این حوزه را دارند

به گزارش هولی، مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان این که اگرچه صنعت چاپ و نشر کشور، یک صنعت مشکل دار و پرچالش در کشور است، ولی شرکت های دانش بنیان و خلاق توان حمایت از صنعت چاپ و توسعه این حوزه را دارند، گفت: باوجود اینکه این شرکتها اوایل کارشان است، اما ورود پرتوان و موثری به این صنعت مهم داشته اند.

شرکت های دانش بنیان و خلاق توان حمایت از صنعت چاپ و توسعه این حوزه را دارند

به گزارش خبرنگاران، پرویز کرمی، دبیر ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ارزیابی خود از شرایط حال حاضر صنعت چاپ در کشور خاطرنشان کرد: وقتی از صنعت چاپ صحبت می کنیم، یک بنگاه متنوع از نرم افزار، سخت افزار و مواد اولیه را شامل می شود. وقتی از چاپ سخن می گوییم، در کنار یک بنگاه بزرگ انتشاراتی که درواقع به موضوع صنعت نشر در کشور کمک می کند، باید به بحث علمی و رفع نیاز ازسوی شرکت های دانش بنیان و خلاق در این حوزه بپردازد. شرکت های دانش بنیان ما همزمان می توانند درکنار بحث مواد اولیه همانند کاغذ و مرکب که جزء ضروریات این حوزه است، باشند و هم اینکه می توانند در قالب شرکت های فنی-مهندسی دانش بنیان به موضوع ساخت دستگاه های چاپ نوین ورود پیدا کنند. همچنین شرکت های خلاق می توانند به بحث محتواسازی که آینده صنعت نشر را رقم می زند، ورود کنند.

وی ادامه داد: آینده صنعت چاپ و نشر دیگر به سمت محصولات چندرسانه ای حرکت می کند که خواننده آینده ما به جای خواندن یک متن داستان، با رویدادهای واقعی سه بعدی یا هولوگرافیک آشنا می شود. همزمان در کشور ما هم هم باید به موضوع محتواهای متنوع فکر کرد و هم به سمت سخت افزارها یا به اصطلاح دستگاه های پیشرفته و فناورانه و همچنین به بحث مواد اولیه چاپ فکر کرد که کشور در این بخش با کمبودهایی روبرو است.

کرمی شرح داد: خوشبختانه شرکت های دانش بنیان در این حوزه ها ورود پیدا کردند؛ البته باوجود اینکه اوایل کارشان است، اما ورود پرتوان و موثری به این صنعت مهم داشته اند. نکته قابل توجه این است که درحال حاضر ما به سمت پلتفرم های چندوجهی حرکت می کنیم که ارتباط نویسنده و تولیدکننده با خواننده را به صورت محتواهای دنباله دار پیگیری می کند و باید از همین حالا بنای دنیای آینده که تغییرات مستقیم تکنولوژی تولید و نشر محتوا را در دنیای آینده برعهده دارد، گذاشته شود.

به گفته دبیر ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری، رشد و پیشرفت و نوآوری های تازه، ماندگاری بر صنعت و تکنولوژی را با چالش روبرو کرده است. همچنین با ایجاد این چالش عمر فناوری ها کم شده و به تبع آن عمر نوآوری ها روزبه روز افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای حمایت و ایفای نقش موثر بر پیشرفت صنعت چاپ در کشور نام کرد: شرکت های دانش بنیان در بازارهایی حضور پیدا می کنند که بازار بزرگی باشد و امکان رشد و توسعه را به این شرکت ها بدهد. از سوی دیگر هم این نیاز ازسوی بخش خصوصی و کشور به اصطلاح خواسته شود و نیاز به حضور دانش بنیان ها احساس شود.

کرمی در ادامه با بیان اینکه صنعت چاپ و نشر کشور، یک صنعت مشکل دار و پرچالش در کشور است، گفت: به دلیل اینکه صنعت چاپ در کشور بازار کوچکی دارد و صرفا درون مرزهای ایران است و بازارهای بین المللی را هدف کاری خود قرار نداده، با چالش همراه شده است؛ لذا اقتصاد کوچکی را به خود اختصاص داده که عمدتا روی بیس واردات در بحث مواد اولیه همانند کاغذ، مرکب و حتی دستگاه های چاپ ثابت عمل کرده است.

شرکت های دانش بنیان و خلاق توان حمایت از صنعت چاپ و توسعه این حوزه را دارند

دبیر ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری افزود: همان طور که اشاره کردم، بازار صنعت چاپ، کوچک و محدود به چارچوب داخلی است؛ اما اگر کشور بخواهد و اراده کند، شرکت های دانش بنیان این توانمندی را دارند که در ارائه تولید سخت افزار و نرم افزار موجود رفع نیاز کرده و هم به سمت پلتفرم های نوین حرکت کنند. البته شرکت های دانش بنیان و خلاق فعالیت در این صنعت را شروع کردند و کار خود را متوقف نکرده اند. نگاه دانش بنیان ها در این حوزه، نگاه روبه آینده است و فعالیت هایشان نگاه به فراسوی مرزها دارد؛ چراکه باید بتوانند بازار بزرگ و بین المللی را برای خود و فعالیت هایشان جذب کنند تا بتوانند استقرار داشته باشند.

وی با اشاره به حمایت نهادهای ذی ربط برای پیشبرد فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت گفت: ما یک طیف از نهادهای سنتی همانند اتحادیه و چاپخانه داران را داریم که در بعد سنتی کار متمرکز بوده و فعالیت می کنند؛ اما معاونت علمی ریاست جمهوری نگاه فناورانه و نوآورانه ای را به موضوع صنعت چاپ و نشر ذیل صنایع فرهنگی و خلاق دارد و در این زمینه همه نوع حمایت را از شرکت های دانش بنیان و خلاقی که به این حوزه ورود پیدا کرده و درحال تلاش هستند تا مرزها و لبه های مرز دانش را در این زمینه بپیمایند، خواهد داشت.

اهمیت نگاه معاونت علمی به فعالیت دانش بنیان ها در صنعت چاپ

کرمی اشاره کرد: البته بیان این نکته هم ضروری است که دولت نباید در اجرا ورود پیدا کند، بلکه باید نقش سیاستگذار، تسهیل گر و حامی داشته باشد و معاونت علمی ریاست جمهوری هم این نقش را برای خودش قائل است تا هدایت گر و حامی باشد. عمده تسهیلاتی که معاونت می تواند برای شرکت های دانش بنیان قائل شود، این است که آنها می توانند در بخش دریافت تسهیلات مادی از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و وام هایی که در این زمینه وجود دارد، بهره مند شوند.

دبیر ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: شرکت های خلاق و دانش بنیان همچنین می توانند از تسهیلاتی که معاونت علمی درقالب بیش از 110 خدمت به آنها ارائه می دهد، استفاده کنند. موضوع اصلی این است که نگاه معاونت به حضور شرکت های دانش بنیان در صنعت چاپ، نگاهی روبه آینده است و از شرکت های خلاق در زیست بوم صنایع خلاق حمایت می کند که بتوانند مرزهای نو دانشی را در این زمینه تسریع کرده و کشور را از عقب ماندگی ای که در حوزه چاپ ایجاد شده است، نجات بدهند.

حضور شرکت های دانش بنیان در صنعت چاپ، اقدامی نوآورانه؛ اما پیشرفته است

وی با ارزیابی فعالیت های اجرا شده شرکت های دانش بنیان در صنعت چاپ و لزوم ایجاد نوآوری های تازه در این حوزه اظهار کرد: اگر بخواهم با مثالی بیان کنم، باید گفت حضور شرکت های دانش بنیان و خلاق در حوزه چاپ و نشر، کاری نوآورانه اما پیشرفته است، همانند داستان خودرو. اگر بخواهیم در زمینه خودروهای معمولی و بنزینی به پلتفرم خودروسازهای دنیای نزدیک شویم، تخمین زمانی بین 25 تا 30 سال فاصله است که البته جهت ناهموار و مسئله ای نیست؛ بلکه صرفا زمان بر است؛ اما درباره خودروهای برقی و هوشمند فاصله ما با دنیا شاید پنج سال هم نباشد و این موضوع به دلیل توانمندی و مهارت شرکت های دانش بنیان در این زمینه است. در زمینه صنعت چاپ هم شرکت های نوآور و دانش بنیان ما فاصله ای ازلحاظ دانشی، توانمندی مهارتی یا علمی با موارد روز و پیشرفته دنیا ندارد، بلکه نیاز بازار، بازار به وجود آمده، حمایت، هدایت ها و تقاضایی است که از بازار خواهد بود و مجموعه ای از این درخواست ها موجب انگیزه و فعالیت حداکثری دانش بنیان ها در صنعت نشر خواهد شد.

به نقل از بنیاد ملی نخبگان، کرمی شرح داد: چون بازار صنعت چاپ کشور در ایران کوچک و محدود است، خیلی به سراغ بهره مندی از توان دانش بنیان ها نیامده ایم؛ البته این جریان دلیل نمی شود که شرکت های خلاق و نوآورانه، بازارهای دنیای چاپ را نبینند و به فکر تصاحب آن نباشند. ممکن است فعالیت این شرکت های فناورانه در صنعت چاپ در ابتدای راه باشد، اما خیلی هم از دیگر کشورها دور و عقب نیستیم و نباید برای رسیدن به این مهم دست از تلاش برداریم.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 16 شهریور 1400 بروزرسانی: 16 شهریور 1400 گردآورنده: huli.ir شناسه مطلب: 1800

به "شرکت های دانش بنیان و خلاق توان حمایت از صنعت چاپ و توسعه این حوزه را دارند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شرکت های دانش بنیان و خلاق توان حمایت از صنعت چاپ و توسعه این حوزه را دارند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید