درباره گروه پشتیبانی هولی

به هولی خوش آمدید، مجله فناوری و تکنولوژی های مدرن در مورد هایپر لوپ، سفر به فضا، فناوری نانو، مطالعات تحقیقاتی و تکنولوژی های روز مطالب جامعی را منتشر مینماید.