نجات 10 گرفتار در سیلاب در منطقه هفت حوض مشهد

به گزارش هولی، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ از اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ به ﺳﺮنشینان دو ﺧﻮدرو ﺳﻮاری ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﺳﯿﻼب در ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن خبر داد.

نجات 10 گرفتار در سیلاب در منطقه هفت حوض مشهد

به گزارش خبرنگار از ، آﺗﺸﭙﺎد دوم اﻣﯿﺮ ﻋﺰﯾﺰی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﮔﻔﺖ: ﺷﺎﻣﮕاه 23 اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 99 در ﭘﯽ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎنه 125 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی از ﺳﺮنشینان 2 ﺧﻮدرو در ﺣﻮاﻟﯽ ﻫﻔﺖ ﺣﻮض ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﺳﯿﻼب در رودﺧﺎﻧﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ستاد 9 آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ در روﺳﺘﺎی ﺷﻠﮕﺮد در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﻋﺰام ﮐﺮد.

او اﻓﺰود: ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺠﺎﺗﮕﺮان آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ شد وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن11 ﻧﻔﺮ در ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ را به ﻣﮑﺎن اﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ز. ق

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 21 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: huli.ir شناسه مطلب: 1050

به "نجات 10 گرفتار در سیلاب در منطقه هفت حوض مشهد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نجات 10 گرفتار در سیلاب در منطقه هفت حوض مشهد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید